En gång, när du känner dig fullärd
En gång, när du nått livets höjdpunkt
En gång, när du tycker att du är bättre än de flesta.
En gång, när du känner att tomrummet efter dig aldrig kan fyllas _ gör blott så här, och ditt sinne blir stilla och ödmjukt:
Tag en kanna och fyll den med vatten, stick din ena hand ner i vattnet och lyft sedan upp den igen.
Det hål din hand lämnar efter sig i vattnet är måttet på hur mycket du skall saknas.
Du kan plaska så mycket du vill medan handen är i vattnet, och du kan därvid åstadkomma vågor, men upphör du bara en enda minut, så är vattnet lika lugnt som förut. Det är något som gäller oss alla:
Vad helst du sysslar med i livet, gör ditt bästa men glöm inte, att oersättlig är ingen.