Om Zonepark

Historien om Zonepark börjar i ett litet västkustsamhälle år 2011. Vi höll då på med att skapa ett medlemssystem för innevånarna i kustsamhället på uppdrag av villaföreningen. Det fanns dock ett problem. Den kombinerade hamn- och badplatsparkeringen. Sommartid, speciellt vid vackert väder, översvämmades parkeringen och kringliggande vägar av besökare. För att parkera krävdes tillstånd från föreningen men man misstänkte på goda grunder att tillstånden kopierades och delades ut till släkt och vänner. Vi fick i uppdrag att titta på detta och förhoppningsvis hitta en lösning.

Så vi skapade Zonepark - ett helt internetbaserat parkeringssystem utan fysiska märken eller lappar och som på en minut både kan skapa och ta bort parkeringstillstånd. Andra fördelar är att en innehavare av p-tillståndet lätt kan flytta över tillståndet till ett nytt fordon utan att fysiskt behöva överlämna någon handling eller ens befinna sig på plats - man kan göra det från andra sidan jordklotet. Den som övervakar parkeringen kan lika lätt kolla om fordonet har parkeringstillstånd.

+

Fördelar med digitala system för P-tillstånd

  • Omöjligt att kopiera och sprida tillstånd till obehöriga
  • Ökad P-tillgänglighet samt mindre till och från trafik
  • Slipper kostnad för tryck och administration för distribution m m.
  • Möjlighet att lätt ta bort ett P-tillstånd vid utebliven betalning eller annan anledning

Nackdelar med fysiska P-tillstånd

  • Borttappat tillstånd med allt administrativt kontrollarbete som det innebär att få nytt
  • Glömt att lägga upp tillstånd eller att det blåst ner av misstag när man stänger bildörren
  • I de fall man har fler fordon och/eller tillfälligt byter fordon vid lån av fordon exempelvis vid service.

Försäljningsfrågor
Mikael Hellberg
Telefon 0708434302
E-post mh@referens-tm.se

Tekniska frågor och support
Håkan Asp
Telefon 0761603534
E-post hakan.asp@zentral.se© Zonepark 2013