Välkommen till Zonepark



Som övervakare loggar du in för att kunna kontrollera att fordonet har tillstånd att parkera. Inloggningsuppgifterna skall du ha fått från din uppdragsgivare.